Centre de Excelență (Colegii)
or. Chişinău
(+373 22) 721 234; (+373 22) 721 783
Limbile de instruire: română, rusă. Forma de instruire: de zi şi frecvenţă redusă. Probele de concurs: concursul mediilor din atestat. Specialităţi: Nivelul  IV ISCED - Const...[continuare]

or. Chişinău
(+373 22) 443 168 - anticamera; (373 22) 443 195 - comisia de admitere
Specialități / calificări: ·      Contabilitate / contabil; ·      Impozite și percepere fiscală / contabil; ·  ...[continuare]

or. Chişinău
(+373 22) 778 414; (+373 22) 778 422; (+373 22) 560 052
Instituţie de învăţământ   

or. Chişinău
(+373 22) 271 320; (+373 22) 489 746
Specialități: - Calculatoare; - Rețele de calculatoare; - Electroenergetică; - Electromecanică; - Aparate radioelectrice de uz casnic; - Automatizarea proceselor tehnologice; - Comunicați...[continuare]

or. Chișinău
(+373 22) 725 866
Oferta educațională: În baza certificatului de studii liceale la toate calificările; În baza diplomei de bacalaureat, atestatului de studii medii de cultură generală la toate califi...[continuare]

or. Chişinău
(+373 22) 523 426; (+373 22) 523 512; (+373 22) 523 921
Centrul de Excelență în Transporturi 

or. Chişinău
(+373 22) 220 241; (+373 22) 244 605
  Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău oferă programe de formare profesională la următoarele specialități: -   Educație timpurie (11210), calificările Educato...[continuare]

or. Chişinău
(+373 22) 470 748; (+373 22) 471 181

or. Soroca
(+373 230) 233 35; (+373 230) 337 85
.

or. Chişinău
(+373 22) 766 496
Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”

Pagina urmatoare >
Vizite subcategorie: 630195