Academii, Institute, Universități
or. Chişinău
(+373 22) 723 830; 723 863
 

or. Chişinău
(+373 22) 240 213; (+373 22) 238 701
  Academia pregăteşte specialişti în următoarele domenii: Muzică (academică, populară, uşoară), Teatru, Multimedia, Dans, Arte Plastice şi decorative, Design (vestimentar, inte...[continuare]

or. Chişinău
(+373 22) 822 700
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” este unica instituţie de învăţământ superior în domeniul milităriei, care organizează pregătirea și form...[continuare]

or. Chişinău
(+373 22) 725 233
  Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI din Republica Moldova este о instituție publică de învățământ superior acreditată care organizează pregătirea și formarea cadrelo...[continuare]

or. Chişinău
Secretariat: (+373 22) 402 709; 224 128 Admitere (+373 22) 402 900
Academia de Studii Economice din Moldova Instituţie oficial acreditată. Profesori de înaltă calificare. Studii în limba română, rusă, engleză, franceză, germană. Academia es...[continuare]

or. Chișinău
(+373 22) 228 320; 210 962; 210982, 210976, 210 985
Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova

or. Chişinău
(+373 22) 568 536; 568 771
  Ciclul I – studii de licenţă Specialităţi: - Bussines şi administrare - Marketing şi logistică - Economie mondială şi REI - Finanţe şi bănci - Contabilitate - Turism ...[continuare]

Chişinău
(+373 22) 312 258; 432 490
Universitatea Agrară de Stat  

or. Chişinău
(+373 22) 272 604; 270 643; 815 613, 815 617
  Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova efectuează pregătirea profesională a specialiştilor în domeniile comercial-economic, juridic, tehnologic, informatică, servicii e...[continuare]

or. Bălți
(+373 231) 52 340; 52 430
  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Pagina urmatoare >
Vizite subcategorie: 347806