Utilaj frigorific, ventilare şi condiţionare
or. Chișinău
(+373 22) 568 875; 568 830, 568833, 568825
Serviciu clientelă: (+373 22) 664000

or. Chișinău
(+373 22) 500 963
Ecolux

Vizite subcategorie: 17140