IMSP Dispensarul Republican de Narcologie

or. Chişinău

Servicii medicale:

· Vizite consultative și de diagnostic;

· Diagnostica şi tratamentul antialcool sau antidrog;

· Supravegherea medicală a persoanelor afectate de alcoolism cronic sau narcomanie cu scopul 

  soluţionării problemelor de sănătate, conform actelor normative emise de către Ministerul

  Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;

· Examinarea medicală a persoanelor afectate narcologic în cadrul Comisiilor narcologice pentru

  determinarea tacticii medicale, aprecierea volumului şi formelor de investigaţie narcologică,

  confirmarea sau excluderea diagnozei, recomandări privind activitatea şi necesitatea

  supravegherii medicale de mai departe;

· Asistenţa socială şi juridică a persoanelor afectate narcologic şi rudelor acestora;

· Asistenţa psihologică şi psihoterapeutică cu scopul adaptării şi reabilitării persoanelor bolnave;

· Consultaţia psihologică;

· Consilierea psihologică;

· Psihocorecţie;

· Întreruperea accesului de beţie şi stărilor de dipsomanie cu preparate pirogene;

· Stoparea pasiunii patologice acute faţă de alcool, droguri şi de alte substanţe psihotrope cu

  reparate psihotrope;

· Profilaxia recidivelor cu preparate psihotrope cu acţiune prolongată;

· Tratamentul antirecidiv reieșind din clinica psihopatologiei a remisiei;

· Aplicarea complexului terapeutic „antialcool”, „antitabac”, „antidrog”, psihoterapie,

  acupunctura, homeopatie, etc.;

· Psihoterapia de grup, individuală şi familială;

· Tratament antialcool sau antidrog în condiţiile staţionarului de zi pentru persoanele afectate

  narcologic, care nu necesită observaţia medicală permanentă şi nu manifestă riscuri majore

  pentru sănătate;

· Adaptarea şi reabilitarea persoanelor afectate de narcomanie în cadrul Centrului de reabilitare a

  persoanelor care suferă de narcomanie;

· Tratamentul dependenței de opiacee;

· Efectuarea examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei;

· Efectuarea probei la determinarea drogurilor în remediile biologice ale organismului;

· Tratament antialcool sau antidrog în condiţii de staţionar, conform standardelor. 

 

 Adresa: str. Ion Pruncul 8, or. Chişinău
Telefon: (+373 22) 293 596
Orar: L-V: 8-17
Vizite firma: 1560