Centrul de Medicină Legală

or. Chişinău

 

Centrul de medicină legală este unica instițutie publică de expertiză judiciară din țară, specializată în domeniul medicinii legale, care acordă organelor de resort și cetățenilor, contra plată, următoarele servicii medico-legale:

1. Constatări și expertize medico-legale în baza documentelor medicale, materialelor de cauze penale și civile, documentelor de altă natură pentru constatarea:

- gravității vătămării corporale;

- stării de sănătate, simulării, disimulării, agravării a bolilor artificiale și automutilării;  

- stărilor sexuale contestabile și în cazul agresiunilor cu caracter sexual;

- stării de ebrietate alcoolică și narcotică;

- identității, vârstei persoanei;

- volumului incapacității generale și profesionale de muncă.

2. Investigații biologice.

3. Stabilirea paternității.

4. Investigații toxico-narcologice.

5. Investigații medico-criminalistice, inclusiv traseologice și de stabilire a identității după oseminte.

6. Investigații histopatologice.

7. Alte forme de cercetare medico-legale, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

 Adresa: str. Korolenco 8, or. Chişinău
Telefon: (+373 22) 738 284; (+373 22) 727 933
Fax: (+373 22) 727 933
Orar: L-V: 8-17
Vizite firma: 17307